Kwartetspel van de toolkit ‘Rust bij autisme’

20171114_074426

Sinds kort heb ik de geweldige Toolkit ‘Rust bij autisme’ in huis. Deze is gemaakt door Marja Boxhoorn, schrijver van ‘Meer rust en minder stress bij autisme’, van autismecoach.nl.

In deze toolkit zitten allerlei middelen die je in kunt zetten bij het werken met mensen met autisme, het kwartetspel is er één van.

Met een cliënt van 15 heb ik het kwartetspel gespeeld. Het kwartetspel hoort bij een stukje psycho-educatie: welke kenmerken horen er bij autisme en vooral: ‘welke herken ik daarvan bij mezelf’?

Dit is ook een erg geschikt spel om in het gezin te spelen waar sprake is van (een aantal) mensen met autisme, om zo meer inzicht, kennis en begrip te creëren voor de mensen met autisme.

Aan de hand van deze kenmerken kunnen doelen en acties gekoppeld worden: je hebt duidelijk welke kenmerken herkend worden en vervolgens ga je kijken of je degene met autisme kunt laten groeien in het omgaan met deze kenmerken.

Bijvoorbeeld door:

  • erover te praten,
  • er concrete situaties bij te bedenken,
  • routines anders te gaan doen,
  • acties vaker te herhalen zodat ze gemakkelijker worden,
  • iemand erop te wijzen als je een kenmerk van autisme naar voren ziet komen,
  • als je ziet dat iemand anders moeite heeft met het omgaan met een bepaald kenmerk, etc.

Eén van de kenmerken van autisme is bijvoorbeeld ‘veranderingen’. De vier zinnen die in het spel terugkomen zijn:

  • Ik heb moeite met veranderingen.
  • Ik doe dingen graag op dezelfde manier.
  • Ik verlies snel het overzicht.
  • Ik word soms helemaal in beslag genomen door iets.

Toen ik het kwartetspel tevoorschijn haalde was het enthousiasme in eerste instantie ver te zoeken (Wie speelt er nu nog een kwartetspel als je 15 bent?!? ;)), maar toen hij mij dik inmaakte en bleek dat er toch wel veel zinnen in stonden die hij herkende, stelde hij voor om het nog eens te spelen! Wie weet volgende week!

En wil je meer weten over het spel of de Toolkit? Mail me dan! info@believecoaching.nl.

20171114_074325