Brainblocks

Ondertussen alweer een hele tijd geleden (zo’n anderhalf jaar) heb ik de eerste training van Brainblocks gedaan. Hier leer je om kinderen en de omgeving van het kind te onderwijzen in wat autisme inhoudt aan de hand van visuele materialen. Dit noem je psycho-educatie.

Nu heb ik deel 2 van de training gedaan. Dit gaat een stuk verder: je gaat uit van de hulpvraag van de cliënt! En vervolgens laat je de cliënt een beeld maken van hoe het er dan uitziet in zijn of haar hoofd. Het kan namelijk heel moeilijk zijn om onder woorden te brengen wat er precies gebeurt in een bepaalde situatie, maar door het te visualiseren kun je samen vervolgstapjes zetten om te leren anders met die situatie om te gaan.

Dit is zowel geschikt voor kinderen en jongeren als volwassenen. En ook mensen zonder autisme kunnen hier veel baat bij hebben.

Voorbeeld 1: je gaat altijd met tegenzin naar school, maar soms ontploft het daar ook echt in je hoofd. Niemand ziet dit aan je, maar het kost je wel enorm veel energie! Met je coach breng je in beeld hoe het er dan uitziet in je hoofd, je geeft er samen woorden aan en bekijkt wat er nodig zou kunnen zijn voor een volgende keer.

Voorbeeld 2: Je hebt een afspraak met iemand en vlak van tevoren wordt deze ineens afgezegd. Je ontploft en wilt nare dingen zeggen tegen die ander. In beeld brengen wat er gebeurt in je hoofd, kan je bewust maken van wat er gebeurt en welke reactie mogelijkheden er nog meer zijn. Ook kan het helpen als de coach in beeld brengt wat er in het hoofd van hem of haar gebeurt als er plotseling een afspraak wordt afgezegd.

Komt er al een situatie in je op waarin je zelf graag in beeld zou brengen wat er in je hoofd gebeurt bij een moeilijke situatie?
Neem contact met me op en we kijken er samen naar!